تبریز – جاده وادی رحمت – ۳۰۰متر مانده به پمپ بنزین – سنگ فرهاد

پیام شما می‌تواند شروع یک مکالمه سازنده باشد:

تماس با ما

سنگ مزار فرهاد بورس انواع سنگ مزار، ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت به بازمندگان آن مرحوم و عزیز از دست رفته افتخار دارد با ارائه انواع سنگ های مزار آن گونه که در سلیقه و باور شما عزیزان نقش می بندد در دنیای واقعی آن را به اجرا در آورده و همگام با سفارشات و متد های روز در چهارچوب قوانین آرامستان های مورد نظر طراحی و اجرا نماید.

ایمیل: sangmazarfarhad@gmail.com
تلفن: 8171 307 0914
تبریز - جاده وادی رحمت - ۳۰۰متر مانده به پمپ بنزین - سنگ فرهاد