تبریز – جاده وادی رحمت – ۳۰۰متر مانده به پمپ بنزین – سنگ فرهاد

خدمات سنگ مزار فرهاد

نمونه ای از انواع سنگ ها

نمونه از اشعار

شعر سنگ قبر پدر 7

پدرم دیده به سویت نگران است هنوز غم نادیدن تو بار گران است هنوز انقدر مهر و وفا برهمگان کردی تو نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

شعر ترکی سنگ قبر پدر 6

گوزمون نوری آتا،ترک ائلدون دنیانی ایلسون الله اوزی قبر ائووی  نورانی قورولوب مجلس ماتم سنه چوخ عزتیلن گلدی مومنلر اولوب مجلسیمیزعرفانی

شعر ترکی سنگ قبر پدر 5

کنز خلقتده اولان گوهر یکتادی آتا گلشن معرفته بلبل شیدادی آتا گوندوزی روشن ایدن گون کیمی کاشانه لری گیجه لر ایوده اولان ماه دل آرادی آتا

نمایش همه

مقالات

نمایش همه